vertybes dorybes

Mes nuolat kažkuo domimės, mes skaitome, kuriame. Ir veikla nuolat kinta. Kartais kai susifokusuojame į tą konkrečią pasirinktą veiklą ir ateina laikas ją keisti – mes nusiviliame, pasimetame, susidaro toks vaizdas, kad prarandame dalelę savęs. Nes buvom įsitikinę, kad ta veikla yra dalis mūsų. Bet viskas ne taip…

vertybes dorybesMūsų sąmonė perauga į kitą lygmenį ir turime keisti ir savo aplinką ar veiklas kardinaliai. Tada iškyla klausimas – o ką mes ugdome savyje? Kokią specialybę, kokius įgūdžius? Jeigu keiti specialybę tai keičiasi ir įgūdžių ugdymas? Iš tikrųjų mes ugdome dorybes savyje. Kad ir ką veiktumėme šiame gyvenime, kartais ir nėra svarbu, nes laikui bėgant viskas keičiasi, vienos specialybės išnyksta, atsiranda naujos, keičiasi mūsų veiklos, aplinka, pažįstami, draugai… Bet vienas visada išlieka – mūsų dorybės ir jų tobulinimas.

Vertybės ar dorybės?

Seniau vertybės buvo dorybės, šiomis dienomis dorybės sudaro tik dalį vertybių, bet manau, kad taip neturėtų būti, tai turėtų būti sinonimas. Yra žmonių kurie tiki jog jie gali rinktis ugdytis savybes priešingas dorybėms – iš dalies jie teisūs. Ir jie teisūs tik dėl to, kad mes visi turime pasirinkimo laisvę. Mes galime rinkis šiame gyvenime ką tiktai norime, tai vienas iš universalių aukščiausių dėsnių. Bet kiti universalūs dėsniai nurodo, kad mes galime rinktis tik dorybių ugdymąsi, nes kitu atveju lazda parodo ir kitą galą (karma). Daugiau apie universalius visatos dėsnius rasite šiame straipsnyje >>

Pvz.: karmos veikimo principas – tu kenki kitiems, tada gauni papildomą darbą tai atidirbti. Tai dėsnis. Jo mes negalime pakeisti, jis tiesiog toks yra.

Kai supratau šiuos dėsnius – man kilo klausimas: „o kokios tos dorybės? Ką mes turime ugdytis?“. Ilgai ieškojau detalesnio sąrašo ir jį suradau… taigi surašiau visas dorybes. Žinoma šį sąrašą dar galima papildyti, bet dauguma pildomų vertybių gali būti išvestinės jau esančioms:

Aistra
Atleidimas
Dėkingumas
Drąsa
Išmintis
Kantrybė
Lankstumas
Meilė
Nuolankumas
Supratingumas
Susitaikymas
Tolerancija
Gerumas
Ketinimų tyrumas
Nuostaba
Pagarba
Pasitikėjimas
Sumanumas
Susitelkimas
Tikėjimas
Džiaugsmingumas
Grožis
Kūrybiškumas
Paliudijimas
Tiesumas
Viltis
Vizija
Nuoširdumas
Gailestingumas
Susilaikymas
Tarnystė
Ištikimybė
Humoro jausmas
Kilnumas
Ryžtas
Sąžiningumas
Širdies tyrumas
Vaizduotė
Atkaklumas
Atsidavimas
Garbingumas
Tvirtas įsitikinimas
Meilė kitiems
Smalsumas
Entuziazmas
Įsipareigojimai
Objektyvumas
Bebaimiškumas
Autentiškumas
Bendradarbiavimas
Disciplina
Kuklumas
Protingumas
Veiklumas
Paskirties suvokimas
Patikimumas
Tikrumas
Ištvermingumas
Ramybė
Priėmimas
Aiškumas
Atsakingumas
Charizma
Dėmesingumas
Dorumas
Dosnumas
Draugiškumas
Harmonija
Idealizmas
Mandagumas
Meistriškumas
Moralumas
Optimizmas
Pasitenkinimas
Paslaugumas
Saikas
Švelnumas
Rūpinimasis kitais
Taktiškumas
Teisingumas
Teisumas
Tvarkingumas
Tvirtybė
Užuojauta
Vieningumas
Žaismingumas
Maloningumas
Empatija

Kaip skaityti šį sąrašą

Pabandykite perskaičius vieną dorybę/vertybę pajausti kiek Jūs jos turite, ar ji jums aiški. Taip pat palyginkite jas su kitomis ir pajauskite kiek kurios turite daugiau ar mažiau. Kartais būna jausmas, kad viskas labai aišku, kai kurias dorybes suvokiam labai giliai, kitas paviršutiniškai, kitas mums sunku net suvokti, taip bus aiškiau su kuriomis dorybėmis turite daugiau padirbėti.

Kai į jas visas įsigilini – supranti, kad tikrai yra ką veikti šiame gyvenime ir dar daug ko nepadarei. Bet kita vertus – mes čia tam ir atėjom.

8 24976

Parašykite komentarą