Hawkinso skale

Mąstymo modelis

Mąstymo modelių gali būti daug ir įvairių, mes juos analizuojame, kritikuojame, mylime. Einant gilyn į pamatines šaknis paaiškėja, kad pamatinių mąstymo modelių nėra tiek daug.

Juoda – balta modelis

Yra daug žmonių kurie skirsto viską į gerą ar blogą, diena – naktis, juoda – balta. Tai neblogas būdas, bet jis turi daug trūkumų. Nors pasaulio dualumas egzistuoja ir jo niekas nenuginčys, egzistuoja siaura (o gal plati) riba tarp gero ir blogo. Kai mums netelpa vertinimas į šią dualumo skalę, mes tada galim teigti, kad tai lyg ir nėra balta, bet ir ne juoda, gal galima tai pavadinti pilka zona.

Pilkoji zona

Iš ten atsiranda dienoje/naktyje ir vakaras, ir saulėtekis, ir vidurdienis… Bet po to dienos ir nakties vizija išnyksta, nes pilkų zonų labai daug ir kuo toliau tuo daugiau. Po kažkiek laiko pasidaro labai aišku, kad kartais ir tas, kas buvo bloga, nėra taip bloga, nes atneša kažką gero. O tas, kas buvo gera nėra tai, ką galvojome pirminiame variante, nes jame yra ir blogio… tada viskas susimaišo ir tampa tik pilka. Visas gyvenimas pilkas. Po kažkurio laiko supranti, kad tai ne tai, čia kažkas blogai su vertinimo sistema, tada reikia naujos vertinimo sistemos…

Skirstymas – geriau/blogiau

O gal galima pilkąją zoną surikiuoti, kas yra geriau, o kas yra blogiau? Kas aukščiau? Meilė ar drąsa? Kas žemiau? Išdidumas ar kaltės jausmas? O kur ta aiški riba tarp gėrio ir blogio, juk ji taip pat egzistuoja, tai yra – neutralumas.

Vibracijos

Kiekvienas iš mūsų skleidžiame vibracijas. Taip pat jas ir priimame. Kurios aukštesnės(geresnės), kurios žemesnės (blogesnės)? Įvardinkime jas skaičiais, kad mūsų loginis protas turėtų aiškų atspirties tašką palyginimui.

Hawkins’o skalė (sąmonės lygiai)

Hawkinso skale

Joje yra aiškus dualumas ir jo riba, bet taip pat labai aiškiai suprantame, kad tas dualumas sunyksta, nes kiekvienoje situacijoje mes šokinėjame nuo vienos vibracijos prie kitos. Ir taip pat aišku ar pataikome aukštas vibracijas, ar žemas. Pagal šią skalę aiškiai suprantame kiek aukštos ir kiek žemos šios vibracijos pas mus.

O kurioje Jūs vibracijoje? Ar Jums ji patinka? Ką galėtumėte padaryti, kad padidintumėte ją?

4 3343

Parašykite komentarą